Trimiteți sau trimite-ți – când scriem cu cratimă și când scriem legat?

Autor: Revista Caminul

Cratima este un semn de punctuație de tip linie orizontală, folosită în limba română pentru a lega cuvinte sau elemente componente ale unui cuvânt compus. Funcția sa principală este de a indica o legătură strânsă între elementele pe care le unește. Cratima poate fi utilizată într-o varietate de situații, cum ar fi formarea unui cuvânt compus, unirea unui substantiv cu un adjectiv sau a unui verb cu un adverb. Prin folosirea cratimei, se realizează o legătură semantică și sintactică între aceste elemente, ajutând la claritatea și înțelegerea corectă a textului. Este important de menționat că utilizarea corectă a cratimei în text este esențială pentru exprimarea corectă a sensului și pentru evitarea ambiguităților sau înțelesurilor greșite.

Trimiteți sau trimite-ți – când se folosesc?

Trimiteți sau trimite-ți – când se folosesc?

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-vector/girl-putting-letter-mailbox-flat-illustration_16375142.htm#query=send&position=3&from_view=search&track=sph 

Diferența dintre „trimiteți” și „trimite-ți” este dată de conjugarea verbului „a trimite” în diferite forme verbale și de pronumele personal reflexiv asociat.

„Trimiteți” este forma de conjugare a verbului „a trimite” la persoana a II-a plural a imperativului afirmativ, folosită pentru a exprima o cerere sau o indicație adresată unui grup de persoane. De exemplu: „Trimiteți acest email până la sfârșitul zilei.” De asemenea, poate fi și conjugarea la indicativ prezent – „Urmează să trimiteți acest email până la sfârșitul zilei.”

„Trimite-ți” este forma de conjugare a verbului „a trimite” la persoana a II-a singular a imperativului reflexiv, folosită atunci când subiectul acțiunii este totodată și destinatarul acțiunii. Acesta se referă la o cerere sau o indicație adresată unei singure persoane, în care acea persoană este și destinatarul acțiunii. De exemplu: „Trimite-ți acest mesaj către tine însuți.”

Forma „trimite-ți” conține pronumele reflexiv „ți”, care indică faptul că acțiunea de a trimite este adresată subiectului însuși. În schimb, forma „trimiteți” nu conține acest pronume reflexiv, deoarece se adresează unui grup de persoane sau unei persoane distincte de subiect.

Exemple în care trimiteți se scrie  fără cratimă

 1. Trimiteți scrisoarea la adresa indicată.
 2. Trimiteți-mi rezultatele testului cât mai curând posibil.
 3. Trimiteți invitațiile la toți participanții evenimentului.
 4. Trimiteți raportul pe email.
 5. Trimiteți-le cărțile la adresa menționată.

Exemple în care trimite-ți se scrie cu cratimă

 1. Trimite-ți CV-ul la adresa de email menționată. (Trimite CV-ul tău…)
 2. Te rog, trimite-ți documentele solicitate până la data limită. (Trimite documentele tale…)
 3. Trimite-ți rezervarea prin fax sau prin email. (Trimite rezervarea ta…)
 4. Trimite-ți toate reclamațiile pe mail. (Trimite toate reclamațiile tale…)
 5. Trimite-ți mesajul înainte de a ajunge. (Trimite mesajul tău…)

Ce sunt pronumele reflexive

Ce sunt pronumele reflexive

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-vector/teacher-standing-near-blackboard-holding-stick-isolated-flat-vector-illustration-cartoon-woman-character-near-chalkboard-pointing-alphabet_10173643.htm#from_view=detail_author 

Pronumele reflexive sunt pronume personale care se referă înapoi la subiectul propoziției sau la o altă parte a propoziției. Acestea indică faptul că subiectul execută acțiunea asupra sa însuși sau că acțiunea se întoarce asupra sa.

În limba română, pronumele reflexive sunt: „mă” (înlocuiește subiectul la persoana I singular), „te” (înlocuiește subiectul la persoana a II-a singular), „se” (înlocuiește subiectul la persoana a III-a singular), „ne” (înlocuiește subiectul la persoana I plural) și „vă” (înlocuiește subiectul la persoana a II-a plural).

Exemple de propoziții în care sunt folosite pronumele reflexive:

 • Mă spăl pe mâini. (Eu, subiectul, execut acțiunea de a mă spăla pe mâini.)
 • Te uiți în oglindă. (Tu, subiectul, execut acțiunea de a te uita în oglindă.)
 • Se îmbracă rapid. (El/Ea, subiectul, execută acțiunea de a se îmbrăca rapid.)
 • Ne pregătim pentru examen. (Noi, subiectul, executăm acțiunea de a ne pregăti pentru examen.)
 • Vă simțiți bine? (Voi, subiectul, executați acțiunea de a vă simți bine?)

Cum se folosește cratima și ce rol are?

Cum se folosește cratima și ce rol are?

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-vector/partners-holding-big-jigsaw-puzzle-pieces_7732651.htm#&position=7&from_view=author 

Cratima este un semn de punctuație de tip linie orizontală (-) folosit în limba română pentru a lega cuvinte sau elemente componente ale unui cuvânt compus. Are mai multe roluri și utilizări în scrierea corectă a limbii române. Iată câteva dintre acestea:

 • Formarea cuvintelor compuse: Cratima este folosită pentru a uni două sau mai multe cuvinte și a le forma într-un cuvânt compus. De exemplu: „casă-muzeu”.
 • Legarea unui substantiv de un adjectiv: Cratima se utilizează pentru a lega un substantiv de un adjectiv care îl determină. De exemplu: „bine-crescut”.
 • Evitarea ambiguităților și înțelesurilor greșite: Cratima are rolul de a clarifica înțelesul și de a evita confuziile în interpretarea unui text. Prin folosirea cratimei în locul lipsei acesteia, se asigură o legătură clară între elementele legate și se elimină ambiguitatea.
 • Separarea silabelor în versificație: În poezie, cratima este folosită pentru a separa silabele și a respecta măsura versului.
 • Două sau mai multe cuvinte care se pronunță împreună: De exemplu: „soră-ta”.
 • Componente ale unei abrevieri: De exemplu: „D-sa (Domnia sa)”.

Ce valoare are cratima în textele poetice?

Ce valoare are cratima în textele poetice?

Sursa foto: https://www.freepik.com/premium-vector/people-connect-parts-puzzle-business-concept-teamwork_20519528.htm#from_view=detail_alsolike 

În textele poetice, cratima are o valoare estetică și funcțională distinctă. Ea este folosită pentru a marca separarea silabelor și pentru a respecta ritmul și măsura versului, astfel:

 • Ritmul și măsura versului: Cratima este utilizată în versificație pentru a marca separarea silabelor și pentru a respecta măsura și ritmul versului. Ea poate contribui la crearea unui efect sonor plăcut și armonios în poezie, ajutând la păstrarea unei structuri ritmice regulate.
 • Delimitarea silabelor și a rimei: Prin folosirea cratimei, poetul poate să delimiteze clar silabele și să evidențieze structura rimată a versurilor. Cratima ajută la evidențierea asonanței sau consoanei finale dintre versuri, adăugându-le un plus de coerență și unitate.
 • Crearea efectelor de suspans sau întârziere: Cratima poate fi folosită în mod strategic pentru a crea pauze sau întreruperi în versuri, generând astfel efecte de suspans sau întârziere în fluxul narativ. Aceste pauze pot amplifica tensiunea sau pot spori impactul emoțional al versului.
 • Element de stilistică și expresivitate: Cratima poate fi utilizată ca un element de stilistică și expresivitate în poezie. Ea poate sublinia anumite cuvinte sau grupuri de cuvinte, amplificând înțelesul sau conferindu-le o anumită importanță în cadrul textului poetic.

În contextul poeziei, cratima nu este doar un semn de punctuație funcțional, ci devine un element creativ, care contribuie la structura, ritmul și efectele sonore ale versurilor. Este un instrument utilizat de poeți pentru a-și exprima creativitatea și pentru a construi textele poetice într-un mod distinctiv.

Cum se folosește cratima pentru a separa cuvinte

Cratima se folosește pentru a lega cuvinte sau elemente componente ale unui cuvânt compus, în locul unui spațiu. Aceasta se aplică în următoarele situații:

 • Cuvinte compuse: Cratima se folosește pentru a uni două sau mai multe cuvinte și a forma un cuvânt compus. De exemplu: „Albă-ca-Zăpada”, „verde-albăstrui”. Legarea unui substantiv de un adjectiv: Cratima se folosește pentru a lega un substantiv de un adjectiv care îl determină. De exemplu: „verde-praz”.
 • Unirea unui prefix cu un cuvânt de bază: Cratima poate fi folosită pentru a uni un prefix cu un cuvânt de bază, în situațiile în care prefixul începe cu aceeași literă cu care se termină cuvântul de bază. De exemplu: „neo-ortodox”. Cum se folosește cratima pentru a uni cuvinte

De ce este important să folosești corect cratima?

De ce este important să folosești corect cratima?

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-vector/job-interview-conversation_9650007.htm#&position=14&from_view=author 

 • Claritatea și înțelegerea textului: Utilizarea corectă a cratimei ajută la claritatea și înțelegerea corectă a textului scris. Prin legarea cuvintelor în mod adecvat, cratima ajută la delimitarea și identificarea corectă a componentelor cuvântului compus sau a relațiilor între cuvinte. Astfel, cititorul poate înțelege mai ușor sensul și structura propozițiilor.
 • Evitarea ambiguităților și a confuziei: Folosirea greșită sau omiterea cratimei poate duce la ambiguitate sau la interpretări greșite ale textului. Cratima ajută la evitarea confuziei în privința relațiilor dintre cuvinte sau a structurii unui cuvânt compus. Folosirea corectă a cratimei asigură că mesajul transmis este clar și coerent.
 • Respectarea normelor gramaticale: Cratima este un element important al normelor gramaticale în limba română. Folosirea corectă a cratimei demonstrează cunoașterea și respectarea acestor norme, contribuind la un nivel mai înalt de competență lingvistică și comunicativă.
 • Estetica și stilul scrisului: Utilizarea corectă a cratimei contribuie la aspectul estetic și la stilul general al scrisului. Cratima este un element important în versificație, ajutând la respectarea măsurii și ritmului versurilor în poezie. În general, scrierea corectă și atentă la cratimă evidențiază nivelul de profesionalism și grijă acordată scrisului.

Folosirea corectă a cratimei este esențială pentru exprimarea clară a sensului, evitarea ambiguităților și a confuziei, respectarea normelor gramaticale și obținerea unui text scris coerent și estetic plăcut. Prin utilizarea corectă a cratimei, ne asigurăm că mesajul nostru este transmis cu precizie și eficiență către cititor.

Articole relevante