Ce sunt figurile geometrice? Care sunt cele mai cunoscute figuri geometrice învățate la școală?

Autor: Revista Caminul

Figurile geometrice sunt entități fundamentale în studiul geometriei, o ramură a matematicii care se ocupă cu proprietățile și relațiile spațiale ale obiectelor. Aceste figuri reprezintă forme și structuri abstracte, cu proprietăți distinctive care le definesc. Ele pot fi clasificate în diverse categorii, cum ar fi figuri plane și figuri spațiale, în funcție de dimensiunile lor. Studiul figurilor geometrice nu doar că ajută la înțelegerea formelor din jurul nostru, dar are și aplicații semnificative în domenii precum arhitectura, ingineria, informatica grafică și multe altele.

Care sunt figurile geometrice

Figurile geometrice sunt obiecte sau forme cu anumite proprietăți geometrice distinctive. Acestea pot fi împărțite în mai multe categorii, în funcție de dimensiunile lor:

 • Figuri plane: Acestea sunt figuri cu două dimensiuni (lungime și lățime), care sunt desenate pe o suprafață plană. Exemple de figuri plane includ cercul, triunghiul, pătratul, dreptunghiul, rombul, trapezul și multe altele.
 • Figuri spațiale: Acestea sunt figuri cu trei dimensiuni (lungime, lățime și înălțime), care ocupă un anumit volum în spațiu. Exemple de figuri spațiale includ cubul, paralelipipedul, piramida, conul, cilindrul și sfera.
 • Figuri complexe: Acestea sunt figuri formate dintr-o combinație de figuri plane sau spațiale. De exemplu, un con tăiat printr-un plan paralel cu bază sau un poliedru convex format din mai multe fețe plane.
 • Figuri neregulate: Acestea sunt figuri care nu se încadrează în categoriile tradiționale de figuri geometrice, deoarece au laturi și unghiuri de mărimi diferite și nu pot fi descrise printr-o formulă simplă.
 • Figuri tridimensionale abstracte: Acestea sunt forme mai complexe și abstracte care pot fi create prin combinații de figuri spațiale sau prin deformarea acestora. Ele pot fi utilizate în artă, design și modele matematice.

Cercul

Cercul este o figură geometrică plană fundamentală, definită ca mulțimea punctelor care sunt la o anumită distanță egală (raza) față de un punct fix numit centru. Iată mai multe informații despre cerc:

 • Centrul: Punctul fix din jurul căruia sunt distribuite toate punctele cercului.
 • Rază: Distanța dintre centrul cercului și oricare punct de pe circumferință.
 • Circumferința: Linia curbată formată de toate punctele care sunt la o distanță egală de centrul.
 • Diametru: Segmentul care unește două puncte opuse de pe circumferință trecând prin centrul cercului. Diametrul este de două ori raza.
 • Arie: Măsura suprafeței închise de circumferință. Aria unui cerc este dată de formula: A = π * r^2, unde „r” este raza cercului, iar „π” (pi) este o constantă aproximativ egală cu 3.14159.
 • Circumferință: Lungimea perimetrului exterior al cercului. Circumferința unui cerc este dată de formula: C = 2π * r.

Cercul are proprietăți unice, cum ar fi faptul că orice punct de pe circumferință este la aceeași distanță față de centrul. Aceasta face ca cercul să fie folosit în multe contexte, cum ar fi calcularea ariei și circumferinței în probleme de geometrie și în aplicații practice, precum arhitectura, ingineria și designul grafic.

Triunghiul

Triunghiul

Sursa foto

 • Laturi: Cele trei segmente care conectează trei puncte distincte numite vârfuri. Laturile pot avea lungimi diferite.
 • Vârfuri: Punctele de intersecție ale laturilor triunghiului.
 • Unghiuri: Triunghiul are trei unghiuri interne, fiecare format de două laturi adiacente. Suma măsurilor acestor unghiuri este întotdeauna 180 de grade.
 • Baza: Una dintre laturile triunghiului, de obicei alegându-se cea mai lungă dintre ele în cazul unui triunghi isoscel sau echilateral.
 • Înălțime: Segmentul tras de la un vârf al triunghiului până pe latura opusă sau prelungirea acesteia, perpendicular pe latură.
 • Tipuri de triunghiuri:
  • Triunghi echilateral: Are toate laturile de lungimi egale și toate unghiurile interne de 60 de grade.
  • Triunghi isoscel: Are cel puțin două laturi de lungimi egale și două unghiuri interne congruente.
  • Triunghi scalen: Are toate laturile de lungimi diferite și toate unghiurile interne diferite.
  • Triunghi dreptunghic: Are un unghi de 90 de grade, numit unghi drept. Latura opusă unghiului drept este denumită ipotenuza, iar celelalte două laturi sunt catete.
 • Arie: Măsura suprafeței închise de triunghi. Aria unui triunghi poate fi calculată folosind formula generală: A = 0.5 * b * h, unde „b” este baza triunghiului, iar „h” este înălțimea corespunzătoare bazei.

Pătratul

Pătratul este o figură geometrică plană cu proprietăți specifice:

 • Laturi: Pătratul are patru laturi de lungime egală. Toate unghiurile dintre laturi sunt drepte (de 90 de grade).
 • Vârfuri: Pătratul are patru vârfuri, unde liniile de latură se întâlnesc.
 • Unghiuri: Toate unghiurile dintr-un pătrat sunt drepte, având măsura fixă de 90 de grade.
 • Diagonale: Două diagonale pot fi trasate în interiorul pătratului, conectând perechi opuse de vârfuri. Aceste diagonale au aceeași lungime și se intersectează în centrul pătratului.
 • Latură diagonală: Lungimea segmentului care unește două vârfuri neadiacente ale pătratului.
 • Arie: Măsura suprafeței închise de pătrat. Aria unui pătrat poate fi calculată folosind formula: A = l * l, unde „l” este lungimea laturii pătratului.
 • Perimetru: Măsura lungimii totale a laturilor pătratului. Perimetrul unui pătrat este dat de formula: P = 4 * l, unde „l” este lungimea laturii pătratului.

Rombul

 • Laturi: Rombul are patru laturi de lungime egală. Toate laturile rombului au aceeași lungime.
 • Vârfuri: Rombul are patru vârfuri, unde liniile de latură se întâlnesc.
 • Unghiuri: Toate unghiurile dintr-un romb au măsura egală de 90 de grade.
 • Diagonale: Două diagonale pot fi trasate în interiorul rombului, conectând perechi opuse de vârfuri. Aceste diagonale se intersectează perpendicular în centrul rombului.
 • Lungimea diagonală mare: Este diagonalăa mai lungă a rombului, conectând vârfurile opuse.
 • Lungimea diagonală mică: Este diagonalăa mai scurtă a rombului, conectând celelalte vârfuri opuse.
 • Arie: Măsura suprafeței închise de romb. Aria unui romb poate fi calculată folosind formula: A = d1 * d2 / 2​​, unde d1​ și d2​ sunt lungimile diagonalelor mare și mică.
 • Perimetru: Măsura lungimii totale a laturilor rombului. Perimetrul unui romb este dat de formula: P = 4 * l, unde „l” este lungimea laturii rombului.

Dreptunghiul

Dreptunghiul

Sursa foto

 • Laturi: Dreptunghiul are două perechi de laturi de lungimi egale și adiacente. Laturile opuse sunt paralele și au aceeași lungime.
 • Vârfuri: Dreptunghiul are patru vârfuri, unde liniile de latură se întâlnesc.
 • Unghiuri: Toate unghiurile dreptunghiului au măsura de 90 de grade.
 • Diagonale: Două diagonale pot fi trasate în interiorul dreptunghiului, conectând perechi opuse de vârfuri. Aceste diagonale au aceeași lungime și se intersectează în centrul dreptunghiului.
 • Lungime: Este lungimea laturii mai lungi a dreptunghiului.
 • Lățime: Este lungimea laturii mai scurte a dreptunghiului.
 • Arie: Măsura suprafeței închise de dreptunghi. Aria unui dreptunghi poate fi calculată folosind formula: A = lățime x lungime.
 • Perimetru: Măsura lungimii totale a laturilor dreptunghiului. Perimetrul unui dreptunghi este dat de formula: P = 2 x (lățime + lungime).

Cele mai citite articole

Dreptunghiurile sunt întâlnite frecvent în viața de zi cu zi și au aplicații în domenii precum construcții, design interior și arhitectură.

Trapezul

Trapezul este o figură geometrică plană cu proprietăți distincte. Iată mai multe informații despre trapez:

 • Laturi: Trapezul are patru laturi. Cele două laturi opuse sunt paralele, iar celelalte două laturi nu sunt în general paralele și pot avea lungimi diferite.
 • Vârfuri: Trapezul are patru vârfuri, unde liniile de latură se întâlnesc.
 • Unghiuri: Trapezul poate avea două unghiuri adiacente congruente (trapez isoscel), iar celelalte două unghiuri pot fi diferite.
 • Baza mai lungă: Este latura mai lungă a trapezului, care este paralelă cu cealaltă bază.
 • Baza mai scurtă: Este latura mai scurtă a trapezului, care este paralelă cu cealaltă bază.
 • Înălțime: Distanța verticală între cele două baze.
 • Arie: Măsura suprafeței închise de trapez. Aria unui trapez poate fi calculată folosind formula: A = [(bază mai scurtă + bază mai lungă) x înălțime]/2
 • Perimetru: Măsura lungimii totale a laturilor trapezului. Perimetrul unui trapez este dat de suma lungimilor tuturor laturilor.

Hexagonul

 • Laturi: Hexagonul are șase laturi egale. Toate laturile hexagonului au aceeași lungime.
 • Vârfuri: Hexagonul are șase vârfuri, unde liniile de latură se întâlnesc.
 • Unghiuri: Toate unghiurile interne ale unui hexagon regulat au măsura de 120 de grade.
 • Diagonale: Hexagonul are nouă diagonale posibile care pot fi trasate între vârfuri, formând diverse configurații.
 • Perimetru: Măsura lungimii totale a laturilor hexagonului. Perimetrul unui hexagon regulat este dat de formula: P = 6 x latură.

Pentagonul

 • Laturi: Pentagonul are cinci laturi de lungimi egale sau diferite, în funcție de tipul de pentagon.
 • Vârfuri: Pentagonul are cinci vârfuri, unde liniile de latură se întâlnesc.
 • Unghiuri: Toate unghiurile interne ale unui pentagon regulat au măsura de 108 grade.
 • Diagonale: Un pentagon regulat are cinci diagonale posibile care pot fi trasate între vârfuri.
 • Perimetru: Măsura lungimii totale a laturilor pentagonului. Perimetrul unui pentagon regulat este dat de formula: P=5×latură.

De ce este important ca elevii să cunoască formele geometrice?

De ce este important ca elevii să cunoască formele geometrice?

Sursa foto

Cunoașterea formelor geometrice este esențială pentru dezvoltarea abilităților matematice și pentru înțelegerea lumii înconjurătoare. Iată câteva motive pentru care este important ca elevii să cunoască formele geometrice:

 • Dezvoltarea abilităților spațiale: Înțelegerea formelor geometrice ajută la dezvoltarea abilităților spațiale și a gândirii vizuale. Aceste abilități sunt importante în rezolvarea problemelor matematice, în interpretarea hărților, diagramele sau graficele și în găsirea unor soluții eficiente în diverse situații.
 • Îmbunătățirea gândirii abstracte: Studiul formelor geometrice contribuie la dezvoltarea gândirii abstracte și a raționamentului logic. Elevii învață să analizeze și să identifice modele, proprietăți și relații între obiecte geometrice, abilități care sunt utile în rezolvarea problemelor complexe.
 • Aplicații în viața de zi cu zi: Formele geometrice sunt omniprezente în viața de zi cu zi, de la designul produselor și arhitectura clădirilor până la planificarea spațiilor și construcția unor structuri eficiente. Cunoașterea acestor forme ajută la înțelegerea modului în care obiectele și structurile sunt proiectate și construite în lumea reală.
 • Dezvoltarea abilităților de comunicare: Cunoașterea și folosirea terminologiei geometrice facilitează comunicarea precisă între oameni. Elevii care înțeleg termenii și conceptele legate de forme geometrice pot descrie mai bine idei și informații într-un mod clar și concis.
 • Preparare pentru domenii tehnice și științifice: Geometria are aplicații semnificative în domenii precum inginerie, arhitectură, tehnologie, fizică, științele computerului și multe altele. Cunoștințele solide despre formele geometrice pregătesc elevii pentru a înțelege și aborda concepte complexe în aceste domenii.
 • Stimularea creativității: Geometria nu este doar despre cifre și calcule, ci și despre creativitate. Elevii pot explora diverse modele și configurații geometrice, dezvoltând astfel gândirea creativă și abilitatea de a vedea lumea în mod diferit.

De ce este important să știm să calculăm ariile și perimetrele formelor geometrice?

Calcularea ariilor și perimetrelor formelor geometrice are o serie de beneficii și aplicații practice în viața de zi cu zi, în domeniile științei, tehnologiei și ingineriei, precum și în dezvoltarea abilităților matematice. Iată de ce este important să știm să calculăm ariile și perimetrele formelor geometrice:

 • Design și arhitectură: În designul clădirilor, mobilierului și altor structuri, cunoașterea ariilor și perimetrelor ajută la dimensionarea corectă a elementelor și la crearea unor produse funcționale și estetice.
 • Economisirea materialelor: În industria construcțiilor sau manufacturii, cunoașterea exactă a ariilor și perimetrelor poate duce la economisirea de materiale și resurse, ceea ce contribuie la reducerea costurilor și la gestionarea eficientă a resurselor.
 • Agricultură și planificare urbană: În planificarea utilizării terenurilor, cunoașterea ariilor poate ajuta în determinarea câmpurilor agricole, zonelor de construcție, spațiilor verzi etc.
 • Inginerie și construcții: Calcularea ariilor și perimetrelor este esențială în domeniul ingineriei, pentru proiectarea structurilor și sistemelor. Acest lucru asigură stabilitatea și siguranța construcțiilor.
 • Studiul mediului înconjurător: În ecologie și științele mediului, cunoașterea ariilor poate ajuta în evaluarea habitatelor, înțelegerea distribuției speciilor și analiza schimbărilor de mediu.
 • Calculul materialelor și costurilor: În cadrul proceselor de fabricație sau construcție, cunoașterea ariilor și perimetrelor este crucială pentru a calcula cantitățile exacte de materiale necesare și costurile asociate.
 • Dezvoltarea abilităților matematice: Calculul ariilor și perimetrelor implică aplicarea conceptelor matematice precum algebra, geometria și trigonometria. Aceasta ajută la dezvoltarea abilităților matematice și a gândirii critice.
 • Îmbunătățirea gândirii analitice: Calculul ariilor și perimetrelor necesită abordarea logică și analitică a problemelor. Aceasta îmbunătățește capacitatea de a rezolva probleme complexe și de a lua decizii informate.

În ce domenii sunt utilizate formele geometrice?

 • Matematică: Geometria este o ramură fundamentală a matematicii, iar formele geometrice sunt studiate în detaliu pentru a dezvolta concepte matematice, cum ar fi arii, perimetre, volum și relații spațiale.
 • Arhitectură și design: În designul clădirilor, structurilor și obiectelor, formele geometrice sunt folosite pentru a crea planuri precise, pentru a asigura stabilitatea structurilor și pentru a obține estetica dorită.
 • Inginerie: În inginerie, formele geometrice sunt utilizate pentru proiectarea structurilor, a sistemelor tehnice și pentru a calcula caracteristicile și performanțele acestora.
 • Arte vizuale: În artă, formele geometrice sunt folosite pentru a crea compoziții, modele și structuri vizuale. Ele pot fi folosite pentru a obține efecte estetice și simetrie.
 • Design grafic și animație: Formele geometrice sunt folosite pentru crearea de grafică, logo-uri, ilustrații și animații în designul grafic și în industria media.
 • Tehnologie și informatică: Formele geometrice sunt utilizate în grafică computerizată, în designul interfețelor utilizatorilor, în algoritmi pentru detectarea și recunoașterea formelor și în vizualizarea datelor.
 • Cartografie și geografie: În cartografie, formele geometrice sunt folosite pentru a reprezenta hărți și planuri, inclusiv limitele teritoriale, rutele și caracteristicile topografice.
 • Științele naturii: În biologie, chimie și fizică, formele geometrice pot fi utilizate pentru a descrie structura și proprietățile moleculelor, a cristalelor sau a altor entități.
 • Educație: Formele geometrice sunt învățate în școli pentru dezvoltarea abilităților matematice și a gândirii spațiale a elevilor.
 • Producție și manufactură: În industria producției și manufacturii, formele geometrice sunt utilizate pentru a dimensiona și a modela piesele și produsele fabricate.
 • Astronomie și astronautică: În astronomie, formele geometrice sunt folosite pentru a descrie mișcările planetelor, stelelor și a altor obiecte cerești.

Curiozități despre formele geometrice

Curiozități despre formele geometrice

Sursa foto

 • Numărul perfect: Hexagonul este singura figură geometrică plană regulată care poate acoperi un plan fără a lăsa spații libere și fără a se suprapune.
 • Tăierea tortului: Teorema lui Helly afirmă că, dacă avem mai multe cercuri într-un plan și orice trei dintre ele se intersectează într-un punct, atunci toate cercurile se intersectează în același punct. Aceasta este o teoremă importantă în geometria intersecției.
 • Puzzle matematic: Problema „Împărțirea tortului” presupune împărțirea unui tort în mai multe bucăți dreptunghiulare astfel încât fiecare bucățică să aibă aceeași cantitate de glazură.
 • Latura de aur: Raportul dintre lungimea totală a unui pentagon regulat și lungimea laturii sale este numit „phi” (φ) sau „numărul de aur”. Acest raport este aproximativ 1,618 și este cunoscut pentru proprietățile sale estetice și matematice.
 • Geometrie non-euclidiană: Există geometrii non-euclidiene care explorează conceptele geometrice în contexte diferite de geometria euclidiană obișnuită. Aceste geometrii pot avea proprietăți neintuitive, cum ar fi triunghiuri cu suma unghiurilor diferită de 180 de grade.
 • Poliedre platonice: Există exact cinci poliedre platonice, adică figuri cu fețe, laturi și vârfuri congruente. Acestea sunt tetraedrul, hexaedrul (cubul), octaedrul, dodecaedrul și icosaedrul.
 • Teorema lui Pitagora: Teorema lui Pitagora afirmă că într-un triunghi dreptunghic, suma pătratelor lungimilor catetelor este egală cu pătratul lungimii ipotenuzei.
 • Geometria fractală: Fractali sunt figuri geometrice care se repetă în mod infinit la scara diferitelor mărimi. Acestea pot fi generate prin repetarea unui set simplu de reguli.

Formele geometrice joacă un rol fundamental în înțelegerea matematicii, a lumii înconjurătoare și a interacțiunilor noastre cu ea. De la simplele cerc și triunghi până la forme mai complexe precum dodecaedrul sau trapezul, aceste figuri își aduc contribuția într-o varietate de domenii, cum ar fi arhitectura, știința, tehnologia și arta.

Cunoașterea proprietăților, ariilor și perimetrelor formelor geometrice nu doar dezvoltă abilități matematice, ci și gândirea spațială, raționamentul logic și creativitatea. De-a lungul timpului, oamenii au explorat și au experimentat cu aceste forme, descoperind teoreme și fenomene geometrice fascinante. Formele geometrice reprezintă o limbă universală, înțeleasă în toate culturile și domeniile, legând matematica de artă, design și știință, și arătând cât de profund pot fi interconexiunile din lumea noastră complexă și diversă.

Cele mai citite articole

Articole relevante