Care a fost prima capitală a României – când a fost stabilită prima dată capitala la București?

Autor: Revista Caminul

Prima capitală a României, cunoscută sub numele de București, deține o istorie bogată și captivantă care se întinde pe parcursul mai multor secole. Acest oraș, aflat în inima țării, a jucat un rol esențial în evoluția și dezvoltarea României moderne. Bogat în tradiție, cultură și arhitectură, Bucureștiul a fost martor la evenimente semnificative și transformări majore, de la perioada sa timpurie ca așezare medievală, până la statutul său actual de capitală vibrantă și diversificată a României. O privire asupra originilor și evoluției sale dezvăluie o imagine fascinantă a acestui oraș emblematic.

Câmpulung, Prima Capitală a Țării Românești

Câmpulung, un oraș istoric situat în Muntenia, este un loc de importanță deosebită în istoria României, deoarece a fost prima capitală a Țării Românești. Această așezare pitorească și plină de istorie a jucat un rol esențial în formarea și consolidarea statului românesc și este martora unor evenimente și transformări semnificative care au avut loc de-a lungul secolelor.

Istoria Străveche a orașului Câmpulung

Câmpulung, denumit și Câmpulung Muscel pentru a-l deosebi de alte localități cu același nume, datează din perioada medievală timpurie. Prima mențiune documentară a orașului datează din 1300, când regele Carol Robert de Anjou îi acorda drepturi de oraș. Cu toate acestea, începuturile sale sunt mult mai vechi, cu dovezi arheologice care atestă prezența umană în zonă cu multe secole înainte.

Câmpulung, Capitala lui Basarab I

În secolul al XIV-lea, Câmpulung a devenit capitala Țării Românești sub domnia lui Basarab I, unul dintre primii domnitori ai țării. Alegerea orașului Câmpulung drept capitală a fost un pas important în procesul de consolidare a statului românesc, contribuind la stabilitatea și dezvoltarea sa ulterioară. Orașul a deținut acest statut timp de aproximativ două secole, devenind un centru important pentru administrare și cultură.

Rolul orașului Câmpulung în Istoria României

Câmpulung a fost martorul unor evenimente istorice cruciale în evoluția Țării Românești. În timpul războaielor dintre Țara Românească și Imperiul Otoman, orașul a fost un punct strategic important și a fost locul unor lupte feroce. De asemenea, a fost un centru cultural și religios, cu numeroase biserici și mănăstiri, care au contribuit la dezvoltarea culturii românești.

Declinul și Schimbarea Capitalei

Cu toate acestea, în secolul al XVI-lea, Câmpulung și-a pierdut treptat importanța ca centru administrativ. Domnitorul Mihai Viteazu a mutat capitala la Târgoviște în 1599, iar apoi Bucureștiul a devenit capitala Țării Românești în secolul al XVII-lea. Această schimbare a marcat sfârșitul perioadei când Câmpulung era capitala țării, iar orașul și-a pierdut treptat influența politică și administrativă.

Câmpulung Astăzi

Astăzi, Câmpulung păstrează încă multe mărturii ale bogatei sale istorii. Orașul este încununat de frumoasa Cetate a Câmpulung, care reprezintă un monument istoric deosebit. De asemenea, numeroase biserici vechi și mănăstiri din zonă sunt mărturii ale trecutului său religios și cultural. Câmpulung este un punct de atracție pentru turiști, datorită frumuseții sale naturale și a moștenirii sale istorice bogate.

Câmpulung rămâne un loc esențial în istoria României, ca prima capitală a Țării Românești. Orașul încântă vizitatorii cu farmecul său istoric și cu mărturiile bine conservate ale trecutului său glorios, reprezentând astfel o destinație de neuitat pentru cei interesați de istorie și cultură.

Curtea de Argeș – O Decizie cu Semnificație Istorică

Curtea de Argeș - O Decizie cu Semnificație Istorică

Sursa foto

Stabilirea capitalei la Curtea de Argeș reprezintă un moment important în istoria României, marcând o schimbare crucială în evoluția sa ca stat. Această mișcare strategică a avut loc în secolul al XV-lea și a contribuit la consolidarea Țării Românești sub domnia lui Neagoe Basarab și la dezvoltarea ulterioară a regiunii.

Curtea de Argeș în Epoca lui Neagoe Basarab

La sfârșitul secolului al XV-lea, domnitorul Neagoe Basarab a luat decizia de a muta capitala Țării Românești de la Câmpulung la Curtea de Argeș. Această schimbare a fost însoțită de construirea unei mari și impunătoare biserici, cunoscută sub numele de Biserica Domnească, în stilul arhitectural caracteristic epocii. Biserica a fost construită în perioada 1512-1517 și a devenit un simbol al puterii și prestigiului Țării Românești.

Rolul Curții de Argeș în Evoluția Statului Românesc

Mutarea capitalei la Curtea de Argeș a avut consecințe semnificative pentru istoria României. Acest oraș a devenit un important centru administrativ și cultural în timpul domniei lui Neagoe Basarab. Biserica Domnească de la Curtea de Argeș a devenit un loc de încoronare pentru domnitorii Țării Românești, iar orașul însuși a servit drept sediu pentru administrație și guvernare.

De asemenea, Curtea de Argeș a fost un loc de reședință pentru numeroși domnitori și a fost martora unor evenimente importante din istoria României. Acest oraș a fost, într-un fel, un simbol al puterii și autorității Țării Românești în acea perioadă.

Cu toate acestea, după mutarea capitalei la Târgoviște în secolul al XVI-lea, Curtea de Argeș și-a pierdut treptat importanța ca centru administrativ. Cu toate acestea, moștenirea sa istorică și arhitecturală a supraviețuit. Biserica Domnească de la Curtea de Argeș rămâne un exemplu remarcabil al arhitecturii medievale românești și este recunoscută ca un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.

Astăzi, Curtea de Argeș continuă să fie un important centru cultural și turistic, atrăgând vizitatori din întreaga lume care doresc să descopere frumusețea și istoria sa bogată. Prin mutarea capitalei la Curtea de Argeș, Neagoe Basarab a lăsat o amprentă durabilă în istoria României, demonstrând importanța strategică și simbolică a acestui oraș în dezvoltarea țării.

București – Drumul Spre A Fi Capitala României

București - Drumul Spre A Fi Capitala României

Sursa foto

Când a devenit Bucureștiul capitala României este o întrebare de importanță crucială în istoria țării. Această schimbare majoră în statutul orașului a avut loc în secolul al XIX-lea și a marcat începutul unei noi ere în dezvoltarea și evoluția României ca națiune independentă.

Începuturile Bucureștiului

Bucureștiul are o istorie lungă și complexă, care își are originile în secolul al XIV-lea, când era o mică așezare situată în apropierea râului Dâmbovița. În acel timp, capitala Țării Românești era Câmpulung, iar Bucureștiul era doar un sat insignifiant. Cu toate acestea, datorită amplasării sale strategice și creșterii treptate a populației, Bucureștiul a început să atragă atenția ca un posibil centru administrativ.

Alexandru Ioan Cuza și Schimbarea Capitalei

Schimbarea capitală a fost realizată sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești. La data de 23 decembrie 1861, el a emis un decret prin care Bucureștiul a fost desemnat oficial capitala Țării Românești. Acesta a fost un pas semnificativ în procesul de unificare a celor două principate și în crearea României moderne.

Motivația din Spatele Alegerii Bucureștiului

Alegerea Bucureștiului drept capitală a României a fost motivată de mai mulți factori importanți. Orașul era situat în centrul țării, ceea ce făcea ca administrația să fie mai accesibilă pentru toate regiunile. De asemenea, Bucureștiul avea o infrastructură mai dezvoltată în comparație cu alte orașe și putea oferi resursele necesare pentru o capitală în creștere.

Dezvoltarea Bucureștiului 

După ce a devenit capitala, Bucureștiul a trecut printr-o serie de transformări majore. Orașul a cunoscut o creștere rapidă a populației și a devenit centrul politic, cultural și economic al țării. Au fost construite clădiri guvernamentale impresionante, instituții culturale și educaționale, iar infrastructura orașului s-a modernizat în mod considerabil.

Bucureștiul Astăzi

Astăzi, Bucureștiul este un oraș vibrant și diversificat, care reflectă moștenirea bogată și istoria sa complexă. Este centrul politic al României, găzduind instituții guvernamentale importante, dar și un hub cultural, cu teatre, muzee și universități de prestigiu. Bucureștiul continuă să evolueze și să se dezvolte, rămânând un simbol al unității și progresului țării.

Bucureștiul a devenit capitala României în anul 1861 sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, marcând o perioadă de schimbare și dezvoltare semnificativă în istoria țării. Astăzi, acest oraș continuă să fie inima și centrul vieții românești.

Bucureștiul – Capitala Principatelor Unite

Bucureștiul - Capitala Principatelor Unite

Sursa foto

Bucureștiul, capitala României de astăzi, a jucat un rol deosebit de important în istoria Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești în secolul al XIX-lea. În această perioadă crucială, orașul a devenit simbolul unității și progresului național, marcând începutul unei noi ere în dezvoltarea României.

Contextul Unificării Principatelor

La mijlocul secolului al XIX-lea, cele două principate românești, Moldova și Țara Românească, se aflau sub dominația marilor puteri europene și sub suzeranitatea Imperiului Otoman. În ciuda unei lungi tradiții de lupte pentru independență și autonomie, aceste teritorii erau încă separate și guvernate de domnitori diferiți.

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza

Un pas semnificativ în direcția unificării a fost făcut odată cu domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Acesta a fost ales domnitor al Moldovei în 1859 și al Țării Românești în același an. În 1861, el a emis un decret prin care a stabilit Bucureștiul drept capitala comună a celor două principate, unificând astfel administrarea și guvernarea lor.

Semnificația Alegerii Bucureștiului

Alegerea Bucureștiului drept capitala Principatelor Unite a avut mai multe semnificații importante. Orașul era situat în centrul celor două principate, ceea ce făcea ca administrația să fie mai accesibilă și eficientă. De asemenea, Bucureștiul avea o infrastructură mai dezvoltată și putea găzdui instituțiile guvernamentale necesare pentru o capitală în creștere.

Dezvoltarea Bucureștiului în Perioada Unirii

Perioada unirii Principatelor Unite a adus o serie de transformări majore în București. Orașul a devenit centrul politic, cultural și economic al noii entități. Au fost construite clădiri guvernamentale impresionante, inclusiv Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, care au devenit sediul guvernului. De asemenea, Bucureștiul a devenit un hub cultural, cu teatre, muzee și instituții educaționale de prestigiu.

Unirea Principatelor a reprezentat un pas crucial în formarea României moderne. Astăzi, Bucureștiul este un oraș vibrant și diversificat, care reflectă moștenirea sa bogată și istoria sa complexă. Este centrul politic al României și găzduiește instituții guvernamentale importante, dar și o viață culturală bogată și variată.

Bucureștiul, capitala Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești, a jucat un rol esențial în procesul de unificare a acestor teritorii și în crearea României moderne. Orașul a devenit un simbol al unității naționale și al progresului, continuând să fie inima și centrul vieții românești și în zilele noastre.

Cum s-au schimbat în istorie capitalele României

Cum s-au schimbat în istorie capitalele României

Sursa foto

 1. Câmpulung (secolul XIV – secolul XVI):
  • Câmpulung, situat în Muntenia, a fost prima capitală a Țării Românești sub domnia lui Basarab I.
  • Orașul a deținut acest statut timp de aproximativ două secole și a fost un centru important pentru administrație și cultură.
 2. Târgoviște (secolul XVI – secolul XIX):
  • Târgoviște a devenit capitala Țării Românești în secolul al XVI-lea sub domnia lui Mihai Viteazu.
  • A fost un important centru administrativ și militar în timpul conflictelor cu Imperiul Otoman.
 3. București (1862 – prezent):
  • Bucureștiul a devenit capitala României în 1862 sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza.
  • Mutarea capitalei la București a avut loc în contextul unificării Principatelor Moldovei și Țării Românești sub același domnitor.
  • Orașul a cunoscut o dezvoltare rapidă în următoarele decenii și a devenit centrul politic, cultural și economic al țării.

Motive pentru care s-au schimbat capitalele României

Schimbarea capitalelor României de-a lungul istoriei a fost determinată de o serie de motive și factori importanți. Iată câteva dintre motivele cheie pentru care s-au produs aceste schimbări:

 • Motive Strategice: O schimbare frecventă a capitalei a avut adesea la bază motive strategice. Alegerea unei capitale mai apropiate de granița cu Imperiul Otoman sau cu alte regiuni în conflict a fost considerată necesară pentru a consolida poziția și apărarea teritoriului românesc.
 • Decizii Politice: Schimbarea capitalei a fost adesea rezultatul deciziilor politice ale domnitorilor sau conducătorilor țării. Aceste decizii puteau fi motivate de considerente personale sau politice, cum ar fi dorința de a-și marca domnia prin stabilirea unei noi capitale.
 • Factori Economici: Uneori, factori economici au jucat un rol în schimbarea capitalei. Orașe care ofereau oportunități mai bune pentru comerț și dezvoltare economică puteau fi alese ca noi capitale pentru a sprijini creșterea economică.
 • Motivații Culturale și Religioase: Anumite orașe au fost alese ca capitale datorită semnificației lor culturale sau religioase. Clădiri importante, cum ar fi biserici sau mănăstiri, puteau influența alegerea unei capitale.
 • Unificare și Modernizare: În timpul unificării Principatelor Moldovei și Țării Românești sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, Bucureștiul a fost ales ca capitală pentru a reflecta ideea de unitate națională și pentru a consolida procesul de modernizare și dezvoltare a țării.
 • Creșterea Populației: Uneori, schimbarea capitalei a fost influențată de creșterea populației și de nevoia de a oferi spațiu și resurse pentru o administrație în creștere.
 • Factori Geografici și Infrastructură: Amplasamentul geografic și infrastructura existentă au putut juca, de asemenea, un rol în alegerea unei capitale. Orașele cu acces mai bun la resurse naturale, căi de comunicație și apă potabilă au fost preferate.
 • Evoluția Politică și Istorică: Schimbările politice și evenimentele istorice, cum ar fi războaiele și conflictelor, au putut determina mutarea capitalei pentru a adapta statul la noile realități și provocări.

Capitala României, București, reprezintă nu doar un centru administrativ, ci și un simbol al istoriei bogate și a evoluției complexe a țării. De-a lungul secolelor, schimbarea repetată a capitalelor, de la Câmpulung la Târgoviște și apoi la București, a reflectat transformările politice, culturale și strategice prin care a trecut România. Astăzi, Bucureștiul este un oraș vibrant și diversificat, care îmbină moștenirea istorică cu modernitatea. Ca sediu al guvernului, centru cultural și economic, și o comunitate cosmopolită, Bucureștiul continuă să fie inima țării, oglindind ambițiile și aspirațiile sale în prezent și în viitor.

Articole relevante