Strategii de prevenire a inundațiilor în zonele urbane

Autor: Revista Caminul

Strategii de prevenire a inundațiilor în zonele urbane

Inundațiile în zonele urbane pot apărea din cauza unor motive legate atât de factorii naturali, cât și de modul în care construim orașele. Efectele produse de această problemă au impact negativ nu doar pentru imobile sau spațiile urbane amenajate, ci și pentru întreaga economie locală.

Precipitațiile abundente, creșterea nivelurilor râurilor sau înfundarea sistemelor pentru managementul apelor pluviale reprezintă principalele cauze ale acestor inundații. De aceea, sunt extrem de importante discuțiile pentru găsirea unor soluții ce pot preveni producerea acestor situații în perimetrele orașelor.

Cum se produc inundațiile în zone urbane?

Iată care sunt principalele cauze:

 • Precipitațiile abundente. Excesul produs de ploile torențiale poate depăși capacitatea sistemelor de rigole și cămine pentru managementul apelor pluviale, provocând astfel inundarea zonelor joase.
 • Scurgerile în sol deficitare. Zonele urbane au, în general, mai puține suprafețe permeabile, comparativ cu cele naturale. Betoanele și asfaltul împiedică apa să se infiltreze în sol, crescând volumul ce ajunge în canalizare. Sistemele de drenaj insuficient dimensionate sau neîntreținute pot fi rapid depășite.
 • Obstrucționarea cursurilor de apă. Deșeurile aruncate pe stradă sau curățarea necorespunzătoare a canalelor pot duce la blocarea scurgerii apei.
 • Creșterea nivelului râurilor. Odată cu ploile abundente, râurile din apropiere pot ieși din matcă și inunda zonele urbane situate pe maluri.

Ce impact au inundațiile produse în zone urbane?

Atunci când inundațiile se produc în orașe, generează probleme semnificative pe mai multe planuri. Impactul asupra zonelor urbane este influențat de intensitatea acestora. 

 • Pierderi de vieți omenești și strămutări. Inundațiile puternice pot duce la decese prin înec, electrocutare sau hipotermie. De asemenea, pot determina evacuarea oamenilor din casele lor, uneori pentru perioade lungi de timp.
 • Pagube la proprietăți și infrastructură. Apele pot afecta sever casele, clădirile comerciale și infrastructura critică, cum ar fi drumurile, podurile și rețelele electrice. Costurile de reparație pot fi extrem de ridicate.
 • Contaminarea apei potabile. Inundațiile pot duce la contaminarea surselor de apă potabilă cu ape uzate sau substanțe chimice periculoase. Acest lucru poate cauza dezvoltarea unor boli gastrointestinale și a altor probleme de sănătate.
 • Întreruperea activităților economice. Inundațiile pot perturba sau opri activitățile comerciale și industriale, ceea ce poate duce la pierderi economice semnificative.
 • Efecte negative asupra mediului. Nu în ultimul rând, inundațiile pot duce la erodarea solului și pierderea habitatelor naturale.

Soluții pentru prevenirea inundațiilor în zonele urbane

Inundațiile urbane pot fi prevenite sau atenuate semnificativ prin implementarea unor strategii ce vizează atât infrastructura, cât și comportamentul uman.

1. Îmbunătățirea infrastructurii de drenaj

 • Extinderea și modernizarea sistemelor de drenaj. Creșterea capacității canalelor și a rețelelor de canalizare pentru a gestiona un volum mai mare de apă pluvială.
 • Implementarea sistemelor de drenaj durabile. Utilizarea de soluții verzi, cum ar fi grădinile pluviale și pavelele ecologice permeabile, pentru a facilita absorbția apei în sol.
 • Întreținerea regulată a sistemelor de drenaj. Curățarea periodică a canalelor și gurilor de scurgere, pentru a preveni blocajele și a asigura o scurgere eficientă a apei.

2. Amenajarea teritoriului

 • Identificarea zonelor inundabile. Realizarea de hărți detaliate ale zonelor cu risc ridicat de inundații și evitarea construirii în aceste perimetre.
 • Implementarea reglementărilor de construcție. Stabilirea unor reglementări ce obligă ridicarea exclusivă a structurilor rezistente la inundații și implementarea unor soluții de drenaj adecvate.
 • Restaurarea zonelor naturale. Acestea pot acționa ca bazine de retenție a apei pluviale, reducând riscul de inundații.

3. Gestionarea apelor pluviale

 • Colectarea apei pluviale. Implementarea sistemelor de colectare a apei pluviale de pe acoperișuri și alte suprafețe impermeabile pentru a fi reutilizată în irigații.
 • Infiltrarea apei pluviale. Facilitarea infiltrării apei pluviale în sol, prin utilizarea de pavaje permeabile.
 • Reducerea consumului de apă. Acest factor poate contribui la diminuarea volumului de apă uzată, ce ajunge în sistemele de drenaj.

4. Educarea si implicarea comunității

 • Campanii de conștientizare. Informarea publicului cu privire la riscul de inundații, la modalitățile de prevenire și la măsurile de protecție individuală.
 • Stimularea participării comunității. Implicarea activă a cetățenilor în planificarea și implementarea soluțiilor de prevenire a inundațiilor.
 • Promovarea comportamentului responsabil. Educarea publicului cu privire la gestionarea responsabilă a deșeurilor și la evitarea aruncării lor pe străzi sau în canale, ceea ce poate duce la blocaje și inundații.

Implementarea cu succes a acestor soluții necesită o abordare integrată, bazată pe construirea unor parteneriate între autoritățile locale, experți în domeniu, organizații non-guvernamentale și cetățeni.

Prin investiții inteligente în infrastructură, planificare urbană atentă și educație publică, orașele pot deveni mai rezistente la inundații și pot asigura un mediu mai sigur și mai durabil pentru locuitorii lor.

Articole relevante