Când se efectuează tratamentele în livadă cu o pompă de stropit electrică?

Autor: Revista Caminul

Tratamentele aplicate pe pomii din livada de stropire cu o pompă de stropit electrică sunt foarte importante, chiar obligatorii pentru menţinerea sănătăţii pomilor şi pentru prevenirea îmbolnăvirii acestora. Dacă sunt aplicate în mod corespunzător, tratamentele în livada ajuta pomii să dea recolte sănătoase şi productive.

Important este că agricultorii să aplice tratamente fitosanitare în mod corespunzător, să cunoască această procedură fără de care producţia nu va fi eficientă. Tratamentele de stropire se împart pe mai multe etape şi anotimpuri, fiind recomandate cele cu produse naturale care nu afectează în niciun fel pomii.

Tratamentele obligatorii pentru pomii fructiferi

Pentru că pomii fructiferi să beneficieze de o protecţie completă şi reuşita, este necesară o informare constantă şi consistentă din partea fermierilor sau celor care deţin o livadă. Tehnologiile de protecţie a livezilor se diferenţiază pe specii şi soiuri, pe varietăţi şi pe familii, având sensibilitate faţă de boli sau de dăunători.

O schemă de tratament completă cuprinde minim 10 aplicări de produse pentru protecţia plantelor, cu ajutorul unei pompe de stropit electrice. Dacă în perioada de repaus vegetativ tratamentele obligatorii sunt foarte uşor de respectat şi de stabilit, fiind vorba despre produse pe bază de cupru pentru boli şi ulei horticol pentru dăunători, în perioada de vegetaţie aceste tratamente se stabilesc în funcţie de soiuri, de specii şi de agenţi dăunători.

Pentru măr, păr şi gutui sunt importante tratamentele împotriva făinării, a rapănului şi a focului bacterian, dar şi împotriva afidelor, viermilor merelor, acarienilor.

Tratamentele aplicate pentru fiecare fază în parte cu ajutorul unei pompe de stropit electrice sunt:

·  faza de dezmugurit când mugurii florali sunt vizibili, în această fază se recomandă aplicarea unui produs de contact împotriva rapănului, precum şi un produs de sulf de stropit şi un insecticid de contact;

·  faza de sfârşit de înflorire care coincide cu căderea petalelor, în această fază se recomandă aplicarea produsului destinat focului bacterian, rapănului şi făinării;

·  faza de fruct de 10 mm, în această fază se recomandă stropirea cu un produs cu acţiune dublă împotriva făinarii şi rapănului,precum şi un insecticid pentru dăunătorii țintă prezenţi;

·  faza de fruct de 30-40 mm, în această fază se recomandă tratamentul de stropire cu un spectru larg de combatere a insectelor şi nu numai.

O pompă de stropit electrică bună îi va ajuta pe cei interesaţi să stropească şi să pulverizeze substanţele lichide sau solide pe pomii fructiferi, dar şi pe viţa de vie şi în toată grădină, pentru a lupta împotriva dăunătorilor sau pentru a proteja plantă de acţiunea nefastă a factorilor externi precum razele soarelui şi ploaia acidă. Pentru că substanţele folosite să ajungă uniform pe toate suprafeţele viţei de vie şi pomilor este important să se aleagă o pompă electrică bună.

Fără doar şi poate, o pompă de stropit este un echipament foarte important ce nu trebuie să lipsească din “trusa” agricultorilor, pomicultorilor şi viticultorilor, fiind ideală pentru a împrăştia insecticide, erbicide, îngrăşăminte şi alte substanţe importante pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor.

Articole relevante